Verlaak

Bestuursrecht

Bestuursrecht

In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid (van een bestuursorgaan) centraal. Het bestuursrecht regelt de manier waarop het openbaar bestuur kan ingrijpen in de openbare rechtsorde. In het bestuursrecht staan regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. Bijvoorbeeld over subsidies of vergunningen. Wanneer u het niet eens bent met een besluit van een bestuursorgaan kunt u bezwaar maken. Mocht dit bezwaar worden afgewezen, kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter. 

Wij kunnen u helpen met het opstellen van een bezwaarschrift en met de eventuele vervolg procedures.