Verlaak

Contractenrecht

Contractenrecht

Het contractenrecht is het deel van het recht dat overeenkomsten betreft. Het regelt o.a. hoe overeenkomsten tot stand komen, waaraan ze moeten voldoen en wat er gebeurt wanneer de overeenkomst niet wordt nageleefd. Het vertrouwen en de contractvrijheid spelen in het contractenrecht een belangrijke rol, maar het is ook van belang dat uw afspraken duidelijk worden vastgelegd. Wij kunnen u op verschillende manieren helpen: